0268 273 852 | 0723 199 819 office@fonoterm.ro

Politica de confidentialitate 

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal

 Introducere

Îți mulțumim pentru interesul față de compania noastră, produsele și/sau serviciile noastre. Când intri într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințezi datele tale.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Tratăm cu cea mai mare seriozitate confidențialitatea clienților noștri. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor terți fără a te informa.

Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.

Această notă te informează despre informațiile personale pe care le prelucrăm despre tine în relație cu organizația noastră. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să îți furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele tale și despre drepturile pe care le ai asupra datelor tale.

 

 Cine suntem noi?

FONOTERM PROD SRL, este o societate cu sediul social în localitatea Brasov, str. Basarabia, nr. 16, jud. Brasov, nr. înregistrare J08/3509/1994, cod fiscal RO662196, e-mail office@fonoterm.ro, telefon 0268/273852, responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.

FONOTERM respectă Regulamentul General UE privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 2016/679 ( denumit în continuare și „GDPR”) și legislația națională.

 

 Cine ești tu?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoană aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră (ca de exemplu, clientul nostru, potențialul nostru client, vizitatorul pe site), ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

 

 Obiective

Această politică privitoare la protecția datelor asigură:

  • Conformitatea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și practicile performante la acest nivel;
  • Protecția drepturilor persoanelor vizate: de exemplu a partenerilor, clienților, angajaților;
  • Modul de stocare și prelucrare a datelor personale ale persoanelor fizice;
  • Protecția companiei și a datelor personale de posibilele riscuri referitoare la încălcarea securității datelor.

 

 Documente de referință

Regulamentul (UE) nr. 679/2016 descrie modul în care companiile trebuie să prelucreze datele cu caracter personal. Aceste reguli se aplică indiferent dacă datele sunt stocate în format electronic, pe hârtie sau pe alte suporturi.

Pentru a fi în concordanță cu legislația, informațiile personale trebuie să fie colectate și utilizate în mod legal, echitabil, transparent, adecvat și limitat la scopul colectării și trebuie să fie stocate în siguranță.

 

 Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Există o serie de principii fundamentale pe care se bazează prelucrarea datelor personale conform Regulamentului GDPR.

Datele personale sunt:

  • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
  • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
  • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
  • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
  • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
  • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

FONOTERM se va asigura că respectă toate aceste principii atât în procesul de prelucrare pe care îl desfășoară în prezent, cât și ca parte a introducerii de noi metode de procesare, cum ar fi noile sisteme informatice.

 

 Angajamentul Nostru

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter

Lorem ipsum dolor sit consectetur adipiscing elit. Nullam lectus erat, consectetur eu sapien eget rhoncus consectetur sem.

Proin cursus, dolor a mollis consectetur, risus dolor fermentum massa, a commodo elit dui sit amet risus. Maecenas ornare nisl a tortor ultrices bibendum. Nulla fermentum, metus quis sodales tristique, augue mauris molestie augue non feugiat ligula neque nec felis.